..a moto? ..a tko to? Čudesno putovanje i čudan san

Skocakani Klaun Balonko - Tedi dje?ji animatori

elite li pove?ati sliku Skocakanog Klauna Balonka ili ih vidjeti vie, KLIKNITE NA SLIKU, zatim kliknite na desni rub slike za sljede?u sliku!Kruha i igara , (panem et circenses)

..i balona (igra) i onda jo vie balona (igra) !

Parola Kruha i igara nastala je na samom po?etku Rimskog carstva, upravo negdje na prijelazu u nau eru.

?ini se da je kultura koja je nastala na toj veli?anstvenoj rimskoj civilizaciji, a misli se pritom na Europu, odnosno barem neke njene dijelove, odlu?ila da se radi o svevremenskoj krilatici, primjenjivoj u svakom drutvu.

Tako?er je izuzetno primjenjiva i u Balonkovom ivotu, iako njegov ivotni moto znatno bolje opisuje malko dora?ena parola kola?a, igara i balona.