..a moto? ..a tko to? Čudesno putovanje i čudan san

gusar Org i Majmunko - Tedi dje?ji animatori

elite li pove?ati sliku gusara Orga i Majmunka KLIKNITE NA SLIKU!

Dvije zagonetke omiljene gusaru Orgu:
1. Kako moe malo zrno pijeska potopiti veliki gusarski brod?
2. Koje blago svog vlasnika svugdje prati?

ORG-ova RAZBIBRIGA
GUSARSKA IGRA

i pjesma:


Digni sidro, dii jedra,
plavo more zove nas.
Bubanj mora ritam drag je,
volimo i vjetra glas.

Gusari slobodni svi
sretna mladost to smo mi.

Nas pu?ina plava zove,
svaki je na mjestu svom.
Brod i crna jedra,
gusaru su pravi dom.


Gusari slobodni svi
sretna mladost to smo mi.

Kad se blagi suton spusti,
kad utihne maestral.
Sidro baca brod u luci,
vatra plamsa tad uz ar.

Gusari slobodni svi
sretna mladost to smo mi.