..a moto? ..a tko to? Čudesno putovanje i čudan san

Tematski dje?ji ro?endan - Pinjata

Video: Ro?endanska proslava na temu pinjata horor Pauk - Troja

Pinjata:

Obi?aj izrade Pinjata koje ?e se razbiti usred slavlja, ukorijenjen je u Latinskoj Americi,posebno u Meksiku.

U eljenom trenutku, Pinjata je objeena na visini od cca. 1,00 m od tla (i vie), a djecaje pokuavaju razbiti palicom.

Kad uspiju, kia slatkia i poruke o prijateljstvu, slobodi, miru i ljubavi se prospu popodu. Dodatno se Pinjata moe napuniti i raznim poklon?i?ima i iznena?enjima.

A) "Kako izraditi Pinjatu brzo i jednostavno" (klik)


ili

B) Potrebno za izradu Pinjate:

novinski papir ili areni papir, balon, smjesa brana i vode, odnosno ljepilo, ue,tempere ili sl., slatkii, poruke iznena?enja, palica.

Izrada Pinjate:

Izrezati ili istrgati komadi?e novinskog papira, cca. veli?ine kutije DVDa (ili manje).

Napuhati balon.

Pripremiti u posudi ljepljivu smjesu vode i brana. Smjesa treba biti vie u teku?em nego ukrutom stanju, kako bi se papir mogao blago namo?iti.

Tako namo?enim papirom potpuno prekriti povrinu balona, postupak ponoviti 3 puta, odnosnonapraviti 3 sloja.

Pustiti da se Pinjata sui 24 sata.

Potom ukrasiti Pinjatu bojama, arenim vrpcama ili ju pretvoriti u ?udovite.

Probuiti balon (Pinjata treba zadrati eljenu formu).

Umetnuti u nju slatkie, poruke, poklon?i?e iznena?enja.

Dodati kukicu na koju ?e se pinjata objesiti..

..Pinjata je spremna za igru.

Igra Pinjata

Pauk (Pinjata) visi sa stropa.

Svako dijete dobiva priliku u kojoj moe pokuati razbiti Pauka.

Dijete ima zavezane o?i, i ima palicu u rukama. Sva ostala djeca trebaju stajati izvannjegovog dohvata.

Dijete se zavrti i njegov tim ga usmjerava. Nakon to igra? 2 puta zamahne, dolazipripadnik drugog tima.

Preporuka:

S uadi se na tlu mogu napraviti 2 kruga, mali unutar velikog.

Palica je unutar malog kruga, igra? je mora (zatvornih o?iju na?i) i zamahnuti s njome. Kadigra? zavri s njom, ostavlja je u malom krugu i odlazi u publiku koja je izvan velikogkruga.