..a moto? ..a tko to? Čudesno putovanje i čudan san

klauN lopticA - Tedi dje?ji animatori

elite li pove?ati sliku klaunA lopticE ili ih vidjeti vie, KLIKNITE NA SLIKU, zatim kliknite na desni rub slike za sljede?u sliku!


Foto Bubamara, prof. studio za fotografiranje vjen?anja, ro?endana i djece.
www.foto-bubamara.hr

Kako je nastao klauN lopticA

U najve?oj tvornici igra?aka na Sjevernom polu, luckasti ?arobnjak Taddeus odlu?io je napraviti do sad nevi?enu lopticu.
Razmiljao je.. Loptica ova, loptica ona.. ?im do?e neka nova, stara je odba?ena i zaboravljena! Razmiljao je, razmiljao i jedog se dana dosjetio ! !

Biti ?e to nezaboravno iznena?enje, dar za svu djecu, mislio je zanesen.

Stvorio je klaunA lopticU. ?arolijom Dobre vile lutak je oivio i postao pravi dje?ak.

Luckasti ?arobnjak je bio neizmjerno sretan.. dobio je nasljednika, nekoga kome ?e prenijeti svoje znanje o ?arolijama.

Ali.. neto nije bilo kako je trebalo biti..

klauN lopticA je oboavao ?arolije, uvijek je elio vidjeti i nau?iti jo jednu. Me?utim, blago re?eno, uvijek je imao svoj poseban na?in izvo?enja tih ?arolija. Na sli?an na?in je pisao i svoje ime: "klauN lopticA."

Dakle, u toj silnoj zanesenosti, prilikom stvaranja klaunA lopticE, luckasti ?arobnjak je napravio sitnu grekicu.

Naime, zaboravio mu je u glavu staviti pamet. Ipak, da bi ispravio tu greku, ?arobnjak je lopticI napravio Matoplov, kako bi on mogao potraiti svoju pamet, a Dobru vilu je zamolio da ga prati i ?uva na njegovim putovanjima.

klauN lopticA je na tim putovanjima upoznao mnoge ljude i svladao mnoge izazove.

Susreo je npr. ?ovjeka imenom Albert.
?ovjek imenom Albert
Albert mu je rekao: Mata je puno vanija od znanja. Znanje je ograni?eno. Mata okruuje svijet.

Susreo je i kornja?u koja je u utrci uloila vie truda i na cilj stigla prije od brzog zeca.

Moda su upravo ta iskustva ohrabrila klaunA lopticU u jednom tre?em susretu sa zlim ?arobnjakom Gargamelom koji je mislio da zna sve.

Iz ove pri?e klauN lopticA je nau?io njemu vanu ivotnu lekciju o vrlinama: trudu i upornosti, a samim time i manama: lijenosti i brzopletosti.

Kroz druga putovanja i izazove nau?io je druge lekcije, koliko je mogao, ali jo uvijek nije naao pamet.

Vie o tome, a i o drugim izazovima i dogodovtinama nekom drugom prilikom.. u nekom malo druga?ijem, ivljem susretu. :o)