..a moto? ..a tko to? Čudesno putovanje i čudan san

Ludek ili Ludic teorija ljudske prirode dr. Peter Gray

Slobodna igra ("Free Play")

- ?lanak iz ?asopisa ScienceDaily (15, Travnja 2009)

"Slobodna igra" za djecu i adolescente je od vitalnog zna?aja za njihov drutveni razvoj, izvjetava dr. Peter Gray profesor istraiva? psihologije na sveu?ilitu u Bostonu (USA)

Nova teorija o ranoj ljudskoj adaptaciji sugerira da su nai preci iskoristili njihove kapacitete za igru kako bi si omogu?ili razvoj vrlo kooperativnog na?ina ivota.

Peter Gray razvojni psiholog sa Bostonskog sveu?ilita sugerira da je koritenje igara kod ranih ljudi pomoglo prevladati uro?enu sklonost prema agresiji i dominaciji koje onemogu?uju kooperativan na?ina ivota.

"Igra i humor nisu bili samo sredstva za dodavanje zabave u ivot", smatra Gray. "Oni su bili sredstva odravanja grupnog postojanja - sredstva za aktivno promicanje stava ravnopravnosti, intenzivnog dijeljenja i relativnog me?usobnog mira po kojima su lovci-sakuplja?i bili poznati i na kojima je ovisilo njihovo preivljavanje."

Ova teorija ima implikacije za ljudski razvoj u dananjem svijetu, rekao je Gray, koji objanjava da drutvena igra neutralizira tendencije prema pohlepi i aroganciji, te promovira brigu za osje?aje i dobrobit drugih. "Ne bi bila previe nategnuta tvrdnja", kae Gray, "da su sebi?na djelovanja ta koja su dovela do ekonomskog kolapsa, jednim dijelom, simptomi drutva koje se zaboravilo igrati."

"Zanimanje za igru je poprili?no u porastu me?u psiholozima, pedagozima, a i iroj javnosti." tvrdi Gray. "Ljudi po?inju shva?ati da smo otili predaleko u smjeru podu?avanja djece da se natje?u," rekao je. "Obespravljivali smo djecu od normalnih, nenatjecateljskih oblika drutvene igre koje su neophodne za osje?aj ravnopravnosti, me?usobne povezanosti i brige za druge."

Gray je istakao da takva vrsta "slobodne igre", koja je pomogala da se djeca lovaca-sakuplja?a razviju u kooperativne odrasle je sli?na vrsti igre koja je karakteristi?na u ameri?kom dje?jem ljetnom i slobodnom vremenu suvremene kulture dananjice. Ova igra je slobodno izabrana, uklju?uje mjeovitu dob, i, jer nije organizirana od odraslih, nije
natjecateljska, rekao je on. Ova "slobodna igra" se razlikuje od uivanja, kao to je igranje kompjuterskih igara, gledanje TVa, ili strukturiranih izvannastavnih aktivnosti i sporta.

"?ak i kada se djeca igraju nominalno natjecateljskih igara, kao to je "pickup baseball" ili igara s kartama, obi?no postoji relativno malo brige za pobjedu", rekao je Gray.

"Nastojanje da se u?ini neto odli?no, u ulozi pojedinca ili grupe, i pomaganje drugima da u?ine neto odli?no, je sve dio zabave. Prisustvo odrasle osobe nadgledatelja i promatra?a je ono to gura igru u natjecateljskom smjeru - a ukoliko se igra gurne predaleko u tom smjeru ona prestaje biti igra."

"Najvanija vjetina za drutveni ivot," rekao je Gray, "je kako zadovoljiti potrebe i elje drugih ljudi dok se istovremeno zadovoljavaju vlastite potrebe i elje. U samo-organiziranoj slobodnoj igri," on zaklju?uje, "djeca u?e slaganju s raznolikostima drugih, na kompromise, te na predvi?anje i zadovoljavanje tu?ih potreba. " "Kako bi se igralo
odli?no," rekao je, "i kako bi ostali bili zainteresirani nastaviti igrati sa vama, morate biti u stanju vidjeti svijet iz perspektive, to?ke gledita, ostalih igra?a."

"Djeca i adolescenti u kulturi lovaca-sakuplja?a igrala su se na taj na?in vie ili manje stalno," rekao je, "i oni su se razvili u izuzetno kooperativne, ravnopravne odrasle".

"Moja opaanja - objavljena u prethodnim ?lancima - ukazuju da slobodna igra u mjeovitoj dobi u naoj suvremenoj kulturi, u onim mjestima gdje se jo uvijek moe na?i, ima sve ove kvalitete."

Grayev ?lanak se ne odnosi samo na dje?ju igru, nego i na igru kao temeljnu komponentu ljudske prirode odraslih, to je omogu?uje ljudima da se razviju kao intenzivno drutvena i kooperativna bi?a. Kroz tijek njegovog istraivanja, rekao je on, postalo je sve jasnije da igra i humor lei u sri drutva lovaca-skuplja?a njihove drutvene strukture i obi?aja.

Lovci-sakuplja?i koriste humor, namjerno, za odravanje jednakosti i zaustavljanje sva?a, prema Grayu, a njihova sredstva za dijeljenje su imala osobine igre. Njihova vjerska uvjerenja i obredi su bili razigrani, utemeljeni na pretpostavkama jednakosti, humora i hirovitosti izme?u boanstava. Oni su odravali razigrane stavove u njihovu lovu, skupljanju i drugim aktivnostima, djelomi?no kroz doputajnje svakoj osobi na odabir kada, kako i koliko ?e sudjelovati u takvim aktivnostima.

"Rad profesora Graya baca novo svjetlo na pitanje kako takva drutava mogu odrati socijalni sklad i suradnju, istovremeno isti?u?i autonomiju pojedinaca", rekao je Kirk M. Endicott, vode?i antropolog i stru?njak za lovace-skuplja?e na Dartmouth sveu?ilitu. "Isto tako, njegova demonstracija mnogostrane uloge igre u drutavu lovaca-sakuplja?a
usredoto?uje panju na vanost igre u evolucijskom uspjehu ljudske vrste."

Peter Gray je bio profesor psihologije na Boston Collegeu vie od 35 godina. U 2002 je umirovljen sa poloaja redovitog profesora te je preuzeo poziciju profesora istraiva?a. On je autor knjige "Psychology", iroko koritenog udbenika psihologije koji je sada u 5. izdanju, a objavio je i niz znanstvenih ?lanaka o ulogu igre u obrazovanju. Radi na Ludic (lat. razigrano) teoriji ljudske prirode, kojoj ste neke od odrednica mogli vidjeti u gornjem ?lanku.

Citat: "Nazvao sam ovu teoriju Ludic teorijom jer da sam je nazvao - razigranom teorijom - malo tko bi je shvatio ozbiljno."

Izvor:
Peter Gray. American Journal of Play, Boston College (2009, April 15). 'Free Play' For Children, Teens Is Vital To Social Development, Reports Psychologist. ScienceDaily.
Retrieved