..a moto? ..a tko to? Čudesno putovanje i čudan san

Moje "pravo" ime je Tadija Dovo?a

jo jedan od nadimaka je Tedi, skra?eno -T-

odnosno Ti
(tako me ?esto zovu svi;o)

Kad bih imao samo 1 trenutak, 1 re?enicu
s kojom bih mogao predstaviti svoje misli, osje?aje, ciljeve

ona bi bila:

"U karnevalu ivota sunce svima sija."


Sunce svima sija


Kad bih mogao imati malo vie od jednog trenutka...

...dodao bih i video:

(p.s. Unato? slaboj kvaliteti video slike
za te tehni?ke prilike
?isto?a zvuka
?ini da je poruka
tu
vrijedi li ju
dijeliti, gledati
to ?e svatko za sebe najbolje znati.
..a ja sam zahvalan svima,
na panji, komentarima
i novim saznanjima.
-T.;)


...hm...
...ipak, stigao sam dodati jo vie rije?i i slika...

...pa i cijelu stranicu www.KLAUN.orgINALNOST odlika,

(za koju se nadam da ?e Vam donijeti barem jedan osmijeh;o)


"Govori da te vidim!" - rekao je Sokrat,
...pa tako da Vam znanje,

za sigurnije stanje,

dobije djeli? eljene informacije,
tu je i malo birokracije:

Tadija Dovo?a Tedi T

Ro?en sam 15. 08. 1982. i ivim na relaciji Zagreb, Rijeka Veprinac (malo mjesto iznad Opatije).

Sluim se engleskim, talijanskim i njema?kim jezikom. Volim prirodu, a posebice more i veliko mi je zadovoljstvo uivati plodove mora i Mediterana. Ponekad preradim neku pri?u npr. Carevo novo ruho (download .pps 3,21 MB), ponekad smislim neku novu igro-zagonetku (download .pdf 0,2 MB).

Dakle, volim izazove u kojima se naglasak stavlja na orginalnost, matu, komunikativnost, kreativnost...

...lijepo je biti nagra?en za sudjelovanje u takvom izazovu (od Hrvatske Turisti?ke Zajednice sam primio jednu od prvih nagrada u sklopu promidbene kampanje "Postani ambasador hrvatskog turizma" lipanj, 2009. god.)

...a jo je ljepe primjerom pokazati djeci, da mata moe svata, pa i odvesti nezbrinutu djecu na razna putovanja. (klik)

Jedno meni vrlo drago putovanje koje je za cilj imalo istraiti moju "krinjicu uspomena" moete vidjeti u prilogu:

Slatka vuna s malo papra

Casopis_planB_Tedi_klauN_lopticA.pdf (download 3.42 MB)


Lijepa sje?anja me veu i uz: Novi Spa Hotels & Resort, apartmansko naselje sa 5 zvijezdica. Ono je bilo moja destinacija 4 ljetne sezone, u svojstvu: "turisticki dje?ji animator".

Biti prepoznat i priznat unutar takve ponude doista je prava ?ast, stoga moram sa posebnim zadovoljstvom istaknuti priznanje za: NAJBOLJEG DJE?JEG ANIMATORA sezona 2008; kao i preporuku za program kole ongliranja od strane direktorice sporta i animacije Novog Resorta, Silvije Butorac.Veseli me pomo?i drugima (posebno djeci) da naprave neto za to su mislili da je nemogu?e (klik)...

...ponekad je to nezaboravan osje?aj vrijedan posebne panje:


..a s posebnim ponosom bih istaknuo video iz 2007. god. s mojim u?enicima:


Uz napomenu: "Znanje je blago koje svog vlasnika svugdje prati."
-kineska izreka


Oplemeniti svoje znanje, odnosno blago nastojim na razne na?ine pa sam tako zavrio studij Ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja na U?iteljskom fakultetu Rijeka.

Moj moto igrom kroz ivot postao je svakodnevnica koju ivim i to me ?ini sretnim.


"Na?i vremena za igru, to je tajna vjecne mladosti."
- Majka Tereza"Svi smo mi djeca. Jedina je razlika u naim igrackama."

- Ayrton Senna (Formula 1)

"Dijete razumije prvobitne tajne, a mi se vra?amo djetetu u nama."

- Lao Tse
Tadija Dovo?a Tedi T beba?


Osnovnu informaciju imate.. a ukoliko imate jo neko pitanje obratite se sa povjerenjem.

Rije?i tj. filozofija iri ljudsku svijest, omogu?uje bolje upoznavanje sebe, sukladno time i bolji razvoj meduljudskih odnosa. Ipak, neovisno o njezinoj kvaliteti tek dinami?na primjena filozofiji daje svrhu.

Pa tako,
za kraj,
(moj Zavrni rad na U?iteljskom fakultetu Rijeka)
projekt za jedan novi po?etak..

www.Zahvalnost.com