..a moto? ..a tko to? Čudesno putovanje i čudan san

Tematski dječji rođendan - potraga za blagom

 

X označava tajno mjesto. Izazov je potraga za davno izgubljenim slatkim blagom tj. tajnim mjestom.

 

Potrebno za izradu škrinje s blagom:

 

Blago (slatkiši, razni darovi, „zlatni nakit“, i dr.)

 

Kutija za cipele

 

Aluminijska folija ili zlatni papir za zamotavanje

 

Smeđa traka za izolaciju električnih kabela

 

Marker

 

Papir

 

Staklene ili plastične bočice

 

Vrpce u boji

 

 

 

Izrada:

 

Zamotati kutiju za cipele u aluminijsku foliju ili zlatni papir.

 

Bridove oblijepiti izolir trakom.

 

Napuniti kutiju blagom.

 

 

 

Priprema potrage za blagom:

 

Prije potrage za blagom, uz naravno škrinju s blagom, potrebno je:

 

 

Izabrati 4 lokacije oko kuće, u kući, parku, igraonici...

 

 

Napisati na papir 4 pojedinačne zagonetke koje dovode do jedne od tih lokacija i umetnuti ih u bocu.

 

ILI

 

Nacrtati na papir 4 pojedinačne pomoćne mape koje dovode do jedne od tih lokacija i umetnuti ih u bocu.

 

Ukoliko postoji više ekipa, tj. timova, boce je potrebno obilježiti s vrpcama  različite boje, pa tako ekipa „crveno-bradi“ čita poruke u bocama s crvenom vrpcom, a ekipa „crno-zubi“ čita poruke u bocama s crnom vrpcom..

 

Razmjestiti boce s porukama na lokacije tako da svaka od njih upućuje na sljedeće mjesto.

 

Na četvrtoj lokaciji je zagonetka koja dovodi do glavne lokacije tj. do škrinje s blagom.

 

ILI

 

Na svakoj od pojedinačnih lokacija je uz pojedinačne zagonetke ili pojedinačne pomoćne mape također i dijelić glavne mape s blagom.

 

 Kad se sva 4 dijelića glavne mape s blagom spoje u jedan, moguće je  otkriti gdje je glavna lokacija tj. skriveno blago.

 

Preporuča se

Za stariju djecu napisati 2 kompleta zagonetki, za svaku ekipu po jedan.

 

Pripremiti lokacije tako da se timovi prema blagu ne kreću istim putem.

 

Npr. „Crno-zubi“: Garaža, bor, kuhinja, kamen

 

„Crveno-bradi“: Kamen, kuhinja, garaža, bor

 

 Tim koji prvi pronađe škrinju s blagom je pobjednik.

 

 

 

Primjeri zagonetki:

 

A) Pun sam igala, ali ne bodem. Njišem se na svakom vjetru. Sklonište sam pticama i 

 

vjevericama.

 

Odgovor: Bor, jela..

 

B) Imam svoja velika vrata. Unutra imam mnogo zanimljivih stvari koje se koriste izvana. 

 

Bicikli i skije me zovu domom.

 

Odgovor: Garaža

 

C) Smatra se da sam srce doma. U toj sobi, mama pripravlja čarolije. Skuplja stvari, a onda 

 

ih  mješanjem u razim kombinacijama pretvara u mirise i dobra koja volimo.

 

Odgovor: Kuhinja

 

D) Prolaziš pored mene prilikom ulaženja i izlaženja iz kuće. Iako ti ulaziš unutra, ja ostajem vani tokom cijele godine. Kiša se preljeva preko mene, a sunce me grije. Iako sam mali, teško me je dignuti. Pogledaj iza mene, ako možeš za svoju sljedeću poruku.

 

Odgovor: Kamen pokraj vrata

 

E)Pun sam zabavnih igara, a često imam i televiziju. Mjesto sam gdje se obitelj sastaje kako bi se zabavila i odmorila tokom cijelog dana.

 

Odgovor: Dnevni boravak